Pamje ekskluzive

Shiko fotot 360

Arkitektura & Dizajni

Duke pasur parasyshë koncpetin urban të një lagjeje të shëndosh në të gjitha aspektet e jetës në qytet, rrjedhimisht është dashur që ky koncept urban të plotësohet edhe me arkitekturë kompatibile.

Konceptualisht, e kemi kërkuar diellin dhe në secilin rast i kemi hapur dritaret për rreze, por duke ruajtur intimitetin e secilit. Gjeometria e pastër e projektit, ka mundësuar funksion të pastër e njëkohësisht edhe lëvizje të pastërta në “vallëzimin” e ndërtesës në kompleks. 

Përshkrimi teknik i lokacionit dhe zgjidhjes urbane

Lokacioni për ndërtim është në zonën e qendrës së ngushtë të qytetit të Prishtinës, respektivisht:

 • a. ish Rilindja - Ndërtesë e Qeverisë së Kosovës = 240 m
 • b. Lagjja Pejton = 130 m
 • c. Pallati i Rinisë = 470 m
 • d. Stadiumi i qytetit = 650 m
 • e. Sheshi “Zahir Pajaziti” / Shetitorja “Nëna Tereze” = 740 m etj.

Lokacioni është i i rrethuar në 3 anët me rrugë të kategorive të ndryshme. Sipërfaqja e parcelës e mbuluar me ndërtim është 25 %, kurse pjesa tjetër është bulevardi, parku, shetitoret dhe rekreacioni Të vetmet automjete që mund të hyjnë në kompleks janë ato të shërbimit emergjent. Furnizimi i lokaleve bëhet vetëm brenda orarit: 07:00 deri 09:00 dhe vetëm ditëve të punës Edhe kjo qasje është e rregulluar me access card/chip.  

Koncepti i projektit

Koncepti i projektit për zhvillimin e projektit Prime Residence, është vazhdimësi e Axis Complex-it i cili është në ndërtim e sipër në kuader të bllokut fqinjë urban C3. Objektivi i parë në listën e prioriteteve e njëherit edhe i fundit, ka qenë formësimi i një lokacioni urban, të hapur, në të cilin banorët kanë siguri, përmbajtje komplementare të jetës në qendër të qytetit dhe hapësira të sigurta për fëmijë. Parametra vlerësues të këtij koncepti janë dhënë më poshtë:


 • Kompleksi banimor/afarist ka qasje nga 4 anët 
 • Lartësia e objekteve është prej P+8 deri në P+11 
 • Në kompleks mund të qarkullojnë të gjitha mjetet e transportit që nuk kan motor, përveç automjeteve të emergjencës 
 • Mbulimi i parcellës me ndërtim = 25 % 
 • Bulevardi/koncepti bashkëkohor i “qarshisë” është element ndërlidhës i jetës familjare dhe punës (lokacioni i tij është në mes të bllokut C3 -kompleskit  afarist/administrativ  dhe kompleksit banimor - bllokut C4. 
 • Kemi formësuar disa piaceta - si zgjerime të AXIS bulevardit 

Në tërë projektin, kemi aplikuar materiale të cilat hyjnë në kuadër të estetikës antropologjike: gurin, ujin, gjelbrimin e njëkohësisht kemi formësuar edhe një mikroklimë  urbane e cila gjat verës do e freskoj ambientin (Uji dhe Gjelbrimi ) dhe gjat dimrit do e mbajë më ngroht (Drujt halor)

 • Sipërfaqe të gjelbëruara (gjelbrim i ulët, mesëm dhe i lartë) janë 30 % 
 • 45% e Sipërfaqes janë bulevardi, shetitoret, piacetat dhe hapsirat rekreative/sportive 
 • Prej 7 blloqeve banesore të fazës së parë të ndërtimit, 2 janë me nga 4 njësi banesore në kat kurse 5 janë me nga 3 njësi banesore në kat 
 • 1.5 vendparkime / njësi banesore 
 • 1 depo me sipërfaqe 5-10 m2/njësi banesore
 • Diversitet i madh i njësive banesore dhe brenda njësive banesore të tipologjisë së njëjtë, duke përfshirë edhe Duplexat dhe Penthouse-at

Në sektorin e galerisë kemi paraqitur pamje të projektit
Prime Residence

Banesat

Banesa moderne të ndërtuara sipas standardeve më të larta evropiane, me materiale dhe inventar të brendeve më të njohura

Shiko më shumë

Prime Residence

Design by Tickmedia Creative Studio